comptabilitat
  • TRÀMIT economistes com a consultor, assessor comptable i assessoria fiscal presta un servei de consultoria integral en matèria financera tributària. A través de TRÀMIT economistes s’ofereix un servei complet d’assessorament:

 
o Assessorament comptable
o Elaboració d’estats financers
o Legalització de llibres comptables
o Confecció de Llibres Registre Fiscals
o Confecció i dipòsit de comptes anuals, memòria i informe de gestió
o Assessorament comptable i econòmic
o Gestió comptable i assessorament de franquícies