TRÀMIT economistes abasta diverses àrees. La constant variació de les normes que regulen el món empresarial en els seus àmbits fiscal, laboral i comptable fan imprescindible l’especialització en tots ells.

Des dels inicis de TRÀMIT economistes, sempre hem tingut la vocació de donar un servei integral als nostres clients, oferint assessorament i gestió en matèria fiscal, comptable, financera, laboral, tramitació d’herències, jurídica, mercantil, assegurances, etc...

Els serveis oferts per TRÀMIT economistes es basen en cinc valors fonamentals: professionalitat, confidencialitat, tracte personalitzat, serietat i compromís.

Al cap de l'empresa, com a responsable de totes les àrees trobem María Rosa Yáñez, amb 25 anys d'experiència a la professió. És membre del Col·legi d'Economistes de Catalunya (nº 3624) i membre del Col·legi de Gestors de Catalunya (nº 2337). María Rosa Yañez disposa de la següent formació acadèmica:

  • Llicenciada en C. Econòmiques i Empresarials per la Universitat de Barcelona

  • Curs de Dret Tributari

  • Gestora Administrativa

  • Agent de la Propietat Inmmobiliària