fiscal
  • Servei d’assessorament fiscal a societats i particulars. Preparació, revisió i gestió de tot tipus de declaracions d‘impostos. L’objectiu fonamental consisteix a posar a l’abast dels nostres clients la millor alternativa fiscal, adaptant-nos en tot moment a la normativa vigent racionalitzant i minimitzant la carrega tributària.

 
o Liquidacions periòdiques d'impostos
o Representació Fiscal