portada

TRÀMIT economistes en general i la seva titular en particular, estan adscrits al Col.legi de Gestors Administratius de Catalunya el que avala una àmplia professionalitat a l’hora de realitzar totes les gestions davant l'administració, sent tramitades el més ràpid possible i amb totes les garanties.

La professió de Gestor Administratiu necessita mantenir una constant relació amb les administracions per a poder donar al ciutadà la professionalitat esperada.

 

 • Agència tributaria
 • Generalitat de Catalunya
 • Ministeri de Justícia
 • Ajuntaments
 • Tressoreria General i Seguretat Social
 • INEM
 • Departaments d'Industria, Turisme i Comerç
 • Administració General del Estat
 • Institut General d'Estadística (INE)
 • Institut d'Estadística de Catalunya (IDESCAT)
 • Organització Internacional del Treball (OIT)
 • Diputació de Girona