juridica
  • A través dels nostres col·laboradors assessorem als clients en tota aquella materia referida a dret mercantil, succesions, econòmic-administratiu i contencios-administratiu, facilitant l'especialista més adient a cada situació.