laboral

  • El departament de Laboral amb la col·laboració d’advocats i graduats socials disposa d’un equip altament qualificat que s’encarrega de la gestió i assessorament en l’àmbit de la jurisdicció social, orientant als clients de la modalitat de contractació que més s’ajusti a les seves necessitats.
  •  

  • Ajudes, i subvencions, confecció de les nòmines del personal, altes, baixes, liquidacions a la Seguretat Social, pensions, jubilacions i altres. Assistència davant la inspecció laboral, assistència i representació en matèria de conflictes laborals davant de les diferents instàncies judicials.

 

  • Evaluació de Riscos Laborals

 

  • El bagatge, professionalitat i prudència que caracteritza TRÀMIT economistes són la base fonamental per poder oferir al client el que més li convé en cada moment.