organitzacio
  • S’ofereix l’assessorament empresarial que correspon en el procés d’idear una planificació estratègica i d’organitzar els recursos (humans, financers i materials) dels que disposa l’empresa client per aconseguir els objectius fixats i plantejats.

  • El llarg bagatge dins aquesta disciplina fa que TRÀMIT economistes pugui aconsellar el model o estil d’organització més òptima per a cada perfil d’empresa.

    o Atenció personalitzada
    o Implicació amb els nostres clients
    o Seguiment continu